Min hovedinteresse ligger i de komplekse og urbane miljøer, hvor udviklingen af byen og dens mange dele og helheder i fremtiden står over for nye forandringer og skift i de menneskelige dynamikker og systemer.

Jeg færdiggjorde mit afgangsprojekt i 2018, og siden har jeg arbejdet med forskellige skitserende projekter, konkurrencer, byplanlægning og landskabsanalyser, GIS, undervisning og freelance.
Desuden engagerer jeg mig i debatten om hvordan vi forsat udvikler vores byer, og hvilke udfordringer jeg ser vi i fremtiden står over for, bl.a. her i Politiken Byrum og her i Arkitekten.

Jeg brænder for at udvikle idéer, koncepter og strategier hvor arkitekturen specifikt kan gøre en forskel, forandre og forbedre måden vi anvender rum og lever i byen på.

Ruben Andersen Studio har fokus på og tilbyder hjælp til:

- Udvikling af koncepter og skitserende forslag inden for arkitektur og byplanlægning - Udarbejdning af analyser, kortgrundlag og kontekstuelle 3D-modeller

- Intervention og attraktorer som arkitektoniske indgreb og fornyelse

- GIS-håndtering og søgning inden for Geodata samt komplekse Kartografier

- Produktion af visualiseringer / renderinger / collager til arkitektkonkurrencer

Kontaktoplysninger

Ruben Andersen Studio  /  CVR 36248319  /  +45 2663 9492  /  Rubenandersen888@gmail.com  /  LinkedIn