2018 -               Ruben Andersen Studio

                          - Kurgi Observation Tower - åben konkurrence                

                          - Salut Paris - åben konkurrence

                          - Kilegårdshusene ved Skæring Bæk - åben idékonkurrence

    - Chapel Rwanda - åben arkitektkonkurrence

    - Skagen Udhus - myndighedsprojekt

    - Weekendhytte på Enø - skitseforslag til ansøgning for Landsforbundet DUI-Leg og Virke

    - Idékoncept til nyt byrumsinventar til Mødestedspuljen i Områdefornyelsen Nordvest

    - Corporate Campus Europe - skitsering og idéudvikling til en fremtidig strategi for Ledreborg Slot.

udvikling af koncept for transformation, indretning, visuelt materiale og præsentation

2019 -                Det Kongelige Akademi

                            Forskningsassistent på projektet 'Mapping the Logistics of Building Materials'

                            Undervisningsassistent inden for Arkitektonisk Repræsentation, Institut for Bygningskunst og Design

                            - ansvarlig og tilrettelæggelse af undervisning i QGIS

                            - undervisning i AutoCAD, Rhino og Adobe Creative Suite

 

2019  -                Planværkstedet ApS
                             - arbejde med strategiske analyser, brugerinddragelse, volumenstudier, kortlægning m.m.

                             - LKM-analyser for Aalborg Kommune & Ærø Kommune, opsætning af udgivelseshæfter

                             - udkast til og opsætning af lokalplaner 

 

2016-2017          Gæstekritiker og underviser i Sketch-Up hos designholdene på Christianshavns Gymnasium

 

2014-2015         Arkitektassistent og praktik hos COBE Berlin, ved partnere Vanessa Miriam Carlow og Sigurd Larsen.
                          - ansvarlig for konceptudvikling og arbejdsfordeling i konkurrenceprojektet ‘Jugendhaus Heslach’
                          - ansvarlig for produktion af modeller, visualiseringer, tegningsmateriale, analyser og diagrammer
                          - medvirkende til præsentationer, udviklingsmøder og kommunikation for flere projekter bl.a.:

                          - Masterplan Dakar, Senegal

                          - Masterplan Quartier Elbbrücken, Hamburg, Germany

                          - Masterplan Copenhagen Business School, Frederiksberg, Denmark

                          - Youth Centre and District Library, Stuttgart, Germany

Uddannelse / Kurser:

2019               ‘Byplanlægger’ på KADK ved Jesper Pagh m.fl. - historie, strategier, systemer og politik indenfor Planloven

 

2016 - 2018    Cand. Arch. fra programmet Arkitektur, Rum og Tid ved Guro Sollid og Cort Ross Dinesen, Institut for                                               Bygningskunst, By og Landskab, Arkitektskolen Det Kongelige Danske Kunstakademi (KADK)
                         - særligt fokus på urbane kontekstmæssige analyser, research og strategisk planlægning

2015 - 2016    Sociologikurser på Folkeuniversitetet København - ‘Nye sociale bevægelser – alternative politiske                                                   forståelser’ ved cand.mag. Mathias Findalen Bickersteth & ‘Den nyere sociologi’

2011 - 2014    Bachelor i Arkitektur fra Afdeling 3 ved Anette Dyring Naalund og Finn Selmer, Arkitektskolen (KADK)
                         - fokus på koncept- og procesudvikling i arkitektur, særligt på flere skalaniveauer

2008 - 2011    Samfundsfaglig student fra Christianshavns Gymnasium, København

Studieture / Workshops:
 
vinter 2018      Lissabon - studier af byen og havnens udvikling gennem 300 år.

efterår 2016    London som kaotisk, kompleks spekulativ, urban og historisk hovedstad
forår 2014       Japan - fokus på forholdet mellem traditionel og moderne japansk arkitektur og byudvikling
 
forår 2013       Tunesien med fokus på traditionel, vernakulær og Islamisk arkitektur + udgivelse af feltarbejde
efterår 2012    Venedig Biennale - 13th International Architecture Exhibition - Common Ground
sommer 2012  International Summer School HCU Hamborg - Urban City Circus Nord
 
forår 2012       Østkysten i USA - fokus på Modernismen og bygninger af Louis Kahn

Ruben Andersen Studio  /  CVR 36248319  /  +45 2663 9492  /  Rubenandersen888@gmail.com  /  LinkedIn