Erfaring:

2019 -              Undervisningsassistent inden for Arkitektonisk Repræsentation, Institut for Bygningskunst og Design,                                           Arkitektskolen KADK

 

2019 -              Byplanarkitekt hos Planværkstedet ved Dorthe W. Brogård & Mette G. Bahrenscheer
                          arbejde med strategiske analyser, brugerinddragelse, volumenstudier, kortlægning m.m.

 

2017-2019   Selvstændig skitserende arkitekt:

- 'Chapel Rwanda' åben arkitektkonkurrence

- Skitseforslaget ‘Weekendhytte på Enø’ for Landsforbundet DUI-Leg og Virke

- Idékoncept til nyt byrumsinventar til Mødestedspuljen i Områdefornyelsen Nordvest

- Skitsering og idéudvikling ‘Corporate Campus Europe’ en fremtidig strategi for Ledreborg Slot.

udvikling af koncept for transformation, indretning, visuelt materiale og præsentation
 

2017-2018    Redaktør for Institut for Bygningskunst, By og Landskabs (KADK) facebookhjemmeside
                          ansvarlig for formidling og koordinering af fagrelevante arrangementer 

2018                Deltager med gruppeprojektet - 3 Landskaber, Charlottenborg Forårsudstilling 2018

 

2016-2017    Gæstekritiker og underviser i Sketch-Up hos designholdene på Christianshavns Gymnasium

 

2015                 Forslag til åben konkurrence - Bebyggelsesplan for Antonihøjen, Præstø

 

2014-2015    Arkitektassistent og praktik hos COBE Berlin, ved partnere Vanessa Miriam Carlow og Sigurd Larsen.
                          - ansvarlig for konceptudvikling og arbejdsfordeling i konkurrenceprojektet ‘Jugendhaus Heslach’
                          - ansvarlig for produktion af modeller, visualiseringer, tegningsmateriale, analyser og diagrammer
                          - medvirkende til præsentationer, udviklingsmøder og kommunikation for flere projekter bl.a.:

                          Masterplan Dakar, Senegal

                          - Masterplan Quartier Elbbrücken, Hamburg, Germany

                          - Masterplan Copenhagen Business School, Frederiksberg, Denmark

                          - Youth Centre and District Library, Stuttgart, Germany

Uddannelse / Kurser:

2019               ‘Byplanlægger’ på KADK ved Jesper Pagh m.fl. - historie, strategier, systemer og politik indenfor Planloven

 

2016 - 2018    Cand. Arch. fra programmet Arkitektur, Rum og Tid ved Guro Sollid og Cort Ross Dinesen, Institut for                                               Bygningskunst, By og Landskab, Arkitektskolen Det Kongelige Danske Kunstakademi (KADK)
                         - særligt fokus på urbane kontekstmæssige analyser, research og strategisk planlægning

2015 - 2016    Sociologikurser på Folkeuniversitetet København - ‘Nye sociale bevægelser – alternative politiske                                                   forståelser’ ved cand.mag. Mathias Findalen Bickersteth & ‘Den nyere sociologi’

2011 - 2014    Bachelor i Arkitektur fra Afdeling 3 ved Anette Dyring Naalund og Finn Selmer, Arkitektskolen (KADK)
                         - fokus på koncept- og procesudvikling i arkitektur, særligt på flere skalaniveauer

2008 - 2011    Samfundsfaglig student fra Christianshavns Gymnasium, København

Studieture / Workshops:
 
vinter 2018      Lissabon - studier af byen og havnens udvikling gennem 300 år.

efterår 2016    London som kaotisk, kompleks spekulativ, urban og historisk hovedstad
forår 2014       Japan - fokus på forholdet mellem traditionel og moderne japansk arkitektur og byudvikling
 
forår 2013       Tunesien med fokus på traditionel, vernakulær og Islamisk arkitektur + udgivelse af feltarbejde
efterår 2012    Venedig Biennale - 13th International Architecture Exhibition - Common Ground
sommer 2012  International Summer School HCU Hamborg - Urban City Circus Nord
 
forår 2012       Østkysten i USA - fokus på Modernismen og bygninger af Louis Kahn
 
 
IT-kompetencer:
 

Rhino + V-Ray (rendering) + Cura (3D-print)                     - superbruger
Adobe Creative Design Suite (særligt Photoshop)            - superbruger

QGIS                                                                                       - superbruger
Sketch-Up                                                                             - avanceret niveau
AutoCad                                                                                 - avanceret niveau
Revit                                                                                       - basisniveau
VectorWorks                                                                          - basisniveau
3D Studio Max + Mental Ray                                                - basisniveau

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now